ANBI

De Stichting Poëzie aan de Vecht is een ANBI, een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2014 geldt voor ANBI-organisaties een nieuwe publicatieplicht.

 1. Naam
  Poëzie aan de Vecht houdt kantoor aan de Eendrachtlaan 14, 3621 DG te Breukelen.
  Tel 06-33858639
  www.poezieaandevecht.nl
 2. RSIN
  Dit betreft het fiscaal nummer waaronder Poëzie aan de Vecht als ANBI instelling geregistreerd staan. Het fiscaal nummer van Poëzie aan de Vecht is 820094390.
 3. Bestuurssamenstelling
  Annette Akkerman, voorzitter
  Ellen Dijkstra, secretaris
  Nelleke Jaspers, PR en fondsenwerving
  Annet Koops, communicatie
 4. Doelstelling
  De Stichting heeft als doel:
  a. Het initiëren, stimuleren en ondersteunen van literaire activiteiten bij organisaties en instellingen met een educatief doel.
  b. Het organiseren van een jaarlijkse poëziemanifestatie voor de Vechtstreek.
  c. Het ondersteunen van educatieve instellingen op het gebied van Poëzie en literatuur in het algemeen.
  d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 5. Verslag van activiteiten Jaarverslag – Poëzie aan de Vecht 2018-2019
 6. Financiële verantwoording Financiele paragraaf juli2018 tm juni2019
 7. Verantwoording poëzieavond januari 2018