Bestuurlijke zaken

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Annette Akkerman, voorzitter
  • Ellen Dijkstra, secretaris
  • Nelleke Jaspers, pr en fondsenwerving
  • Annet Koops, communicatie

187

geschreven gedichten

700

bezoekers vermaakt

Donateur worden?

Natuurlijk draagt u Poëzie aan de Vecht een warm hart toe. Wilt u ons financieel steunen? Dat zouden we toejuichen, want de stichting ontvangt geen structurele subsidie. We zijn afhankelijk van sponsors, giften, donaties en de opbrengst van de poëzie-avond. Uw steun als donateur komt dus goed van pas. U kunt ons steunen door het machtigingsformulier te gebruiken. U bepaalt zelf het bedrag en of u ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks wilt steunen.

U kunt het machtigingsformulier sturen naar het volgende adres:

Stichting Poëzie aan de Vecht
Eendrachtslaan 14
3621 DG Breukelen

ANBI

Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat dit betekent en welke verplichtingen dit met zich meebrengt, leest u hier.

Heeft u vragen over een donateurschap?
Mail dan naar poezieaandevecht@gmail.com
Of gebruik het contactformulier. U hoort dan van ons.