Marcel Mengelers
(Januari  2020)

Veelbelovend

Iedere dag worden honderdmaal
duizend beloftes voor de toekomst
geboren

Diezelfde dag worden er honderdmaal
honderd door honger en ziekte
gebroken

Elke dag worden ook honderdmaal
honderd dromen door een oorlog
verbrijzeld

Dan moeten wij toch harder streven
om in ons welvarende land
al dat veelbelovende leven
ongeacht herkomst, kleur of stand
een veilige toekomst te geven

Verleden tijd

Gisteren had hij stoutmoedig
voor elk van zijn demonen,
slechte gewoontes en gebreken
een voorwerp uitgezocht

Al die objecten had hij
op een tafel uitgestald
en een laatste maal
bezwerend toegesproken

Vandaag heeft hij ze
ceremonieel zwijgend
in zijn tuin begraven

Opgelucht haalt hij nu adem:
vóór hem ligt de toekomst
achter hem het graf