Christiane Vlam

Wie ben ik?

Wie ben ik om te beslissen
Wat goed is,
en wat kwaad.

Wie ben ik om te zeggen
Wat ik vind dat gezegd moet worden,
Of over moet worden gezwegen.

Wie ben ik om te oordelen
Wat mensen denken,
of van binnen voelen.

Wie ben ik om te voelen
Wat mensen verdienen,
Of hoe mensen zijn.

Wie ben ik om te denken
Dat ik weet wat er gedaan moet worden,
Of wanneer je beter niets moet doen.

Wie ben ik om te betwijfelen
Of mensen de juiste keuzes maken,
En of ze het beste voor zichzelf weten.

Wie ben ik om te schrijven
Over wie en wat en gedachten en gevoelens,
Over twijfels en het leven en over beslissen en oordelen.

Wie ben ik
In de zee van mensen
De miljarden wezens.

Vergelijkend naar de massa’s
Naar persoonlijkheden en naar bevoegdheden
Naar wat ik kan en wat ik niet kan,
Stel ik mijn persoonlijke vraag:

Wie, o wie, ben ik?