Poëziefestival 2016

Koos van Belzen

Vincent van Gogh

Schilder van Provençaalse hitte
En van kleuren die de warmte van de zon bezitten
Voortdurend in gevecht met een om-heen
Alleen, en altijd met je genie alleen
Elke streek van jouw penseel
Is als een mokerslag in blauw en geel
Waar zoveel kleuren schreeuwend spatten van het doek,
Weet ik: ik ben bij Vincent op bezoek.
Van expressie zag ik nooit dieper sporen
Dan kraaien in het koren
Terwijl ik van jouw kunst nog nazinder,
Begrijp ik van het leven minder, en nog minder.

Prendre un Enfant

Het spontane onverwachte
Naïeve ongedachte
Aanwezig in een kind
Ontwapenend en onvoorzichtig
Nog amper medeplichtig
Dat is een kind
Prendre un enfant
Ik neem je aan de hand
De grote wereld wacht nog wel
Verlies je in je spel
Niet steeds in het gareel
En speel en speel en speel
Als ik me niet meer in een kind herken
Voel ik me minder dan ik ben.

Momento Mare

Dit zijn mijn zinnen van de zee
Hier vindt mijn rusteloosheid vreê
Hoor en luister naar mijn mare
In haar golfslag en gebaren
Zoveel schakeringen in groen en blauw
De oneindigheid die ik aanschouw
Het weer-kaatsend blauw naar groen
Dolce, een moment om niet en even niets te
doen
Zo is de zee
Meer dan een meleê
Van zinnen op papier
Dit is mijn mare
een Atlantisch souvenir.