Ingrid Doornbos

Verlies- en winstrekening

Verlies is
dat wat had
moeten zijn
maar niet is
en nooit wordt.

Winst is
afzien van wat
wordt verwacht
en wat is
laten worden.

Als dat wat niet is
toch mag zijn
is verliezen winst.

Als verder ook
dat wat is wordt
is dat winst
in het kwadraat.

ziel

Een enkele keer
ervaar ik haar van nabij.
Behoedzaam neem ik haar

op in letters, woorden,
en gebroken  zinnen.
Vat haar toch

niet, want zij omvat
mij. Fluisterend spelt ze
mijn naam

dichter in mij