Poëzie aan de Vecht

Annet Koops

Ode aan de man die de poëziebundel schrijft voor de poëzieweek 2017

J – Jules Deelder

J
Is Julian de Joint
de maker dezer dichten|
die men alhier doende ziet
zijn geest een weinig te verlichten

Gedicht in de lengte – Jules Deelder

Ge-
dich-
ten
zijn
vaak
lang
en
smal

De
mij-
ne
wel
in
elk
ge-
val

Lang
maar
te-
ge-
lijk
ook
kort