Marcel Mengeler
Wethouder Cultuur van Stichtse Vecht
Gedichten uit De toon, uitgegeven door de NAU

In vervoering

Een lyrisch samenspel
kan leiden tot een lied
dat telkens zuiver treffend
de toehoorder ontroert

De zanger die gelooft
zich mee laat voeren
door heugelijke emotie
blijft in zijn ziel geroerd

Als het theater bekoort
zender en ontvanger
op dezelfde golf vervoert,

dan zijn in het slotakkoord
luisteraar en zanger
door empathie gevloerd

Blues

Om liefde vragen
en dan haat ontvangen
doet je verlangen
naar muziek die troost

Zout in een wond
is pijn in het kwadraat
zoiets als hoogverraad
door je eigen lief

Het onverdiende
onrecht dat geschiedt
het intense verdriet
kan een mens doen breken

juist in dat diepe dal
ontspringt de bron
waarmee de blues begon
als keerzijde van geluk