André Branderhorst Molenaar

De Stichtsevechtster II

D om sluisdeur op een kier
E en (1) traan sijpelt zowaar in de rivier
S choon genoeg van zijn schaduw
T ref ik u nu met plezier bij mijn dobberen alhier
I k kan bij u terecht rond gevaren
C harmant in de boot genomen slinkse ambtenaren
H armonieus geraakt Franc en vrij de juiste snaar
T rots gebaar ondersteund door nieuwe steun Zuylen
S uperieur verlicht Belle een druppel zakdoek bij de hand
E delmoedig bij het paard per trekschuit schuilen
V er voor slangen vecht de olifant
E en rare kwast zwemt in geld tijd en wak
C omplex doet oud aan museum pruimtabak
H e mijn luchtkasteel nu tijdelijk met pierement
T ijdig rijk een discussiemoment nu monument
S lechts unie ontbreekt op deze versie van tijd
T ussen Breugel en Bosch voor een nachtje
E iland hetwelk gevangen is tussen Dangracht en ’t Grachtje
R ust thuis na Nieuwersluis voor haar ze is om te zoenen in Loenen
T ot ik voor dezelfde prijs te vree naar Vreeland reis vooruit de natte wind
W aar ik tegendraads tezijnertijd onevenwichtig toch ook nog ff Nigtevegt vind
E enzaam overwegen onder bruggen in luister en genot
E nigszins mijn doel bereikt in het duister Muiden Muiderslot

Ik zie het licht

inspiratie tijdens het nummer “To love somebody” van the Bee Gees

Ik zie het licht
een prachtig mooi gezicht
dat licht schijnt op een vrouw
het is op haar gericht
op jou alleen met jou

ik zie een lach
gelukkig elke dag
een lach op jou gezicht
is het aan mij gericht
aan mij
alleen aan mij

ik heb een droom
ik voel niet eens de schroom
een droom met jou erbij
van houden en van vrij
met jou
alleen bij mij

de mooiste dag
omdat ik jouw graag mag
want jij … je mag er zijn
géén water bij de wijn
bij mij
alleen met jou

weet jij nog hoe het was
we zaten samen in het gras
jij miste mij
ik raakte jou
voor altijd vrouw