Jan Emile Dols

De lijster

evenzoveel mogelijkheden om naar een zwarte lijster te luisteren :

1) met je mond open zittend en verwonderd in de valavond, zo stil de lucht waarin zich geen
wolk verschikt
2) hoe het verleden zich laat horen door een kieretwiet in de tijd, uit de schatkamer van
herinnering opgediept, er worden namen genoemd en onvergetelijke plekken
3) op een straathoek, zomaar uit een dakgoot, in zuurstofarm verkeersgedruis, plots
openstaand voor ieder blad partitutututuur
4) liefde zeggend en het waar blijkt
5) oefenend voor het zingen zonder stem: hoe een merle noir “la vie en rose” toonladdert
6) jou toezwijgend met alles wat me lief is
7) als je zegt dat je net als ik niets van liefhebben weet,
alleen van horen zeggen, en ik je al fluitend verder verruk
en je erkent: voor jou ga ik door de knieën
8) je ogen sterren‐stralend‐overal, met hoeveel oren ik je mond kussend f‐luisterend
9) uit een open raam dwarrelt een pianotango de binnentuin in en in die melancholie
concerteert ononderbroken de turdus merula op een tak van de wilg en jij en ik zijn daarbij
10)slapend, je lippen wat van elkaar,
roerloos in de vroege avond,
licht sluipt langs je heup
buiten zingt de merel zijn Hooglied
11) dit alles opschrijvend
terwijl wind slagveren naar de zon wervelt
die als gevleugelde op komt,
een lijster aanhoudend de ochtend bejubelt
zoals het verlangen preludeert
zoals nu ook onze liefde.

Nocturne 5

een voor een trekken mijn
nog nachtwarme handen
de doeken
voor het zonlicht weg
en daar,
in een bed van vonken
in een geur van heftigheid
in een golfslag van ademhaling,
je borsten als eilanden
je buik een lagune
binnen zeetongen van heupen,
lang geleden gezien en
vanochtend teruggekeken
in dit gewichtloze ogenblik van ontwaken,
ligt het meisje dat mij, zo ver in mijn leven,
klaarwakker schudt en
uitnodigend toefluistert:
jongen, schat, loop nóg eens
door al mijn vleesgeworden woorden
en … mag ik bij je komen liggen?