Nel Tolenaars de Boer

Cassette

Ik vond cassettebandjes in een doos op zolder
En wilde weten of er nog iets moois op stond.
Toen hoorde ik ineens de stem van mijn vader,
Alsof de woorden kwamen uit zijn mond.
Hij zong een lied over zeelieden en schepen,
Ik denk dat hij het zomaar zelf verzonnen heeft.
Ik zat verstard en luisterde geschrokken
Omdat mijn vader al sinds jaren niet meer leeft.
Tot nu toe had ik enkel maar een boek met foto’s
En ook een envelop waarop zijn handschrift staat.
Ik ben verbaasd dat een cassette heeft onthouden
Dat hij ademhaalde, zong en heeft gepraat.
Zijn stem is het eerste dat ik ben vergeten
En toch herken ik hem bij elk gezongen woord.
Het valt mij op dat hij een heel klein beetje sliste.
Toch gek, dat heb ik toen hij leefde nooit gehoord.

Misschien – Evelien Luyckx

Misschien wil zij dat ook
zo eens
van een rustig moment genieten
maar weet je dat kan zij niet want
overal zijn zij aan ’t schieten
Misschien wil zij dat ook
zo eens
in de eerste zomergloed gaan wandelen
maar weet je dat kan zij niet want
granaten en bommen zijn aan ’t
onderhandelen
Misschien wil zij dat ook
zo eens
praten over hun omstandigheden
maar weet je dat kan zij niet want
één verkeerd woord en zij is verleden
Misschien wil zij dat ook
zo eens
in vrede met al haar buren leven
maar weet je dat kan zij niet want
dan moeten anderen hun trots opgeven